Projektowanie produktu to złożony proces, który w skrócie można określić jako rozwiązywanie postawionych problemów w najlepiej zadowalającej estetycznie formie.
Potrzeby każdego projektu są inne, jednak strukturę pracę zawsze staramy się organizować według wypracowanego przez nas schematu.

ORGANIZACJA

1. Przygotowanie Briefu wzorniczego, czyli dokumentu określającego wymagania stawiane projektantom.

Dokument jest przygotowany przez zlecające przedsiębiorstwo. Opisuje co firma chce osiągnąć, identyfikuje sposobność rynkową (w tym: informacje o rynku, konsumencie), zakładany budżet i czas realizacji projektu, ustala harmonogram, wyzwania projektowe, zawiera informacje o konkurencji, kluczowe punkty w projekcie, oraz kryteria sukcesu. Na życzenie klienta jesteśmy gotowi pomóc w sprecyzowaniu takiego dokumentu.

2. Dopracowanie oferty wraz z klientem.
3. Opracowanie i podpisanie umowy.

Pobierz plik opisujący przygotowanie briefu projektowego.

ETAP I

PROJEKT KONCEPCYJNY

1. Analiza rynku i pokrewnych rozwiązań. Dokładniejsze określenie potrzeb użytkowników i sytuacji użytkowych.
2. Stworzenie określonej liczby koncepcji wstępnych (ilość ustalona w briefie, pozwalająca określić pole działań projektowych), z których wybrana będzie rozwinięta w dalszym etapie projektu.
Jeśli projekt tego wymaga a dotychczasowe doświadczenie klienta jest w stanie rozwinąć drogę koncepcyjną organizujemy wspólne warsztaty.
3. Spotkanie prezentacyjne mające na celu wybranie jednej koncepcji, która będzie rozwijana w kolejnym etapie.

W oparciu o ustalony w briefie sposób prezentacji koncepcji, przewidujemy kilka możliwości sfinalizowania tego etapu. Zależnie od potrzeb etap koncepcyjny jest prezentowany w formie opisu, makiet, szkiców, wydruków. Szkice koncepcyjne oparte są o gabarytowe wymiary, bądź wcześniej określone wymagania zamawiającego (np. uwzględnienie zastosowania gotowych elementów dostępnych na rynku). Zazwyczaj podczas pierwszego etapu wykorzystujemy szkicowe modele CAD. Niekiedy wspomagamy proces poglądowymi elementami druku 3d pozwalającym na porównanie zaproponowanych geometrii. Po prezentacji ma miejsce burza mózgów z zamawiającym. Dochodzimy do wniosków pozwalających na wybranie drogi projektowej przeznaczoną do rozwoju w Etapie II. W miarę potrzeb nanosimy szybkie poprawki pozwalające na ewentualne przeniesienie wybranych elementów na jedną z koncepcji. Etap umożliwia nam przejście do Projektu Funkcjonalnego z określoną stylistyką, charakterem i funkcjonalnością produktu.

 

*szkice koncepcyjne prezentujące alternatywne drogi prowadzenia projektu

ETAP II

PROJEKT FUNKCJONALNY

1. Doprecyzowanie i uszczegółowienie koncepcji wyłonionej z Etapu I.
2. Spotkanie prezentacyjne, wspólna burza mózgów.

Etap ten odpowiedzialny jest za rozwiązanie aspektów technicznych oraz produkcyjnych w porozumieniu ze specjalistami. Prowadzony jest głównie na komputerze przy użyciu programów do modelowania powierzchniowego NURBS. Modelowanie powierzchniowe NURBS pozwala na swobodne kształtowanie dowolnych form z uwzględnieniem powiązań powierzchni na poziomie ciągłości G2. Już na wstępnym etapie projektu pozwalają na sprawne konsultacje z konstruktorem i technologiem w celu uniknięcia błędów technologicznych. Modele wirtualne pozwalają na bieżącą kontrolę projektowanego designu pod kątem kolizji z jego wyposażeniem.

W tym celu prowadzimy na bieżąco analizy powierzchni i pochyleń oraz przekrojów. Wszystkie podzespoły są projektowane zgodnie z wcześniej obraną technologią produkcyjną. Dodatkowe elementy bazują na wybranych gotowych elementach dostępnych na rynku.

Projekt funkcjonalny powinien być weryfikowany na bieżąco za pomocą próbnych wydruków 3d oraz makiet z materiałów zastępczych całego projektu, lub jego poszczególnych detali. W najbardziej optymistycznym scenariuszu, po pierwszym cyklu  i zwalidowanym prototypie funkcjonalnym, przechodzimy do projektu konstrukcyjnego.
Może jednak zaistnieć potrzeba powtórzenie cyklu wynikająca ze zmian w kierunku projektu, chęci z eksplorowania innych rozwiązań, czy dalszej potrzeby weryfikacji. Zazwyczaj określamy cenę jednego cyklu projektowego od rozwinięcia koncepcji po prototypowanie. W przypadku powstawania kolejnych iteracji dodajemy czas i cenę.

 

ETAP III

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

1. Przygotowanie ostatecznej wersji pliku CAD w powszechnie akceptowalnych formatach (.iges, .step lub inne uzgodnione)
2. Jeśli projekt tego wymaga nanie
sienie dodatkowych detali wynikających z utechnologicznienia projektu.

Dodatkowo oferujemy nadzór autorski w formie konsultacji prac nad utechnologicznieniem projektu odbywających się
w firmach zewnętrznych lub w przypadku niektórych technologii produkcji, przygotować kompletną dokumentację technologiczną we współpracy z konstruktorami we własnym zakresie.
Na tym etapie proponujemy również przygotowywanie serii prostych wizualizacji obrazujących różne warianty kolorystyczno-materiałowe.

Dzięki wizualizacjom 3d możemy zobaczyć projektowany produkt w różnych wersjach materiałowych, kolorystycznych czy wykończenia powierzchni zanim produkt trafi na rynek.

Po zakończeniu prac konstruktorskich, proponujemy wykonie prototypu wdrożeniowego, który pozwoli na weryfikację założeń konstrukcyjnych oraz na określenie możliwych tolerancji obróbczych i montażowych. Może on
ujawnić problemy których nie sposób było przewidzieć na etapie analizy rynku, pisania briefu oraz opracowywania konstrukcji produktu. Da on też dodatkową wiedzę jak udoskonalić seryjny produkt. Po analizie prototypu możliwe
dalsze korekty konstruktorskie.

USŁUGI DODATKOWE

1. OPRAWA GRAFICZNA
– identyfikacja wizualna produktu
– dodatkowe wizualizacje przedstawiające produkt w wybranym
otoczeniu lub sytuacji, dostosowane na potrzeby kampanii wizerunkowej
– materiały reklamowe
– logo
– wizualizacje
– etykiety
– interfejs
– infografiki
– instrukcje obsługi
– strona www
– inne materiały promocyjne i poligraficzne

2. OPAKOWANIE

3. MODELE IMITACYJNE
W skali bądź 1:1 w zależności od produktu
Model może służyć jako fizyczny element prezentacji projektu oraz interesującym materiałem promocyjnym.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!