TEKTON

Projekt eksperymentalny oparty o poszukiwanie powiązań formalnych i innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w projekcie meblarskim w oparciu o obiekty architektoniczne warszawskiego modernizmu powojennego.
Mebel jest próbą odpowiedzi na pytanie czy architektura może stać się pretekstem do powstania przedmiotu.
Praca rozpoczęła się od wyboru charakterystycznego stylu architektonicznego z najbliższego środowiska, a następnie zbadaniu typologii konstrukcyjnych i detali które wykorzystywał.
Następnie w oparciu o układ tarczownicowy został zaprojektowany fotel i krzesło, oba pozostające w ścisłej relacji konstrukcyjnej do architektury wykonane w technologii betonu cienkościennego GRC.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!