Projektowanie produktu to złożony proces, który w skrócie można określić jako rozwiązywanie postawionych problemów w najlepiej zadowalającej estetycznie formie.

Potrzeby każdego projektu są inne, jednak strukturę pracę zawsze staramy się organizować według wypracowanego przez nas schematu.

ORGANIZACJA
 1. Przygotowanie Briefu wzorniczego, czyli dokumentu określającego wymagania stawiane projektantom.

Dokument jest przygotowany przez zlecające przedsiębiorstwo. Opisuje co firma chce osiągnąć, identyfikuje sposobność rynkową (w tym: informacje o rynku, konsumencie), zakładany budżet i czas realizacji projektu, ustala harmonogram, wyzwania projektowe, zawiera informacje o konkurencji, kluczowe punkty w projekcie, oraz kryteria sukcesu. Na życzenie klienta jesteśmy gotowi pomóc w sprecyzowaniu takiego dokumentu.

 1. Dopracowanie oferty wraz z klientem.
 2. Opracowanie i podpisanie umowy.

Pobierz plik opisujący przygotowanie briefu projektowego.

ETAP I

PROJEKT KONCEPCYJNY

 1. Analiza rynku i pokrewnych rozwiązań. Dokładniejsze określenie potrzeb użytkowników i sytuacji użytkowych.
 2. Stworzenie określonej liczby koncepcji wstępnych (ilość ustalona w briefie, pozwalająca określić pole działań projektowych), z których wybrana będzie rozwinięta w dalszym etapie projektu.

Nasz wewnętrzny proces twórczy opiera się o następujące działania:
a.  Przygotowanie i zrozumienie – Zagłębienie się w zbiór zagadnień, które są interesujące i budzą ciekawość.
b. Inkubacja – Rozważanie różnych pomysłów i szukanie powiązań między nimi.
c. Wgląd – Dopasowanie różnych części układanki.
d. Ocena – Decyzja, który aspekt uzyskanego wyglądu jest najbardziej adekwatny i wart zgłębienia.
e. Opracowanie – Przemiana koncepcji w coś rzeczywistego.
Twórcze rozwiązanie problemów wymaga niesekwencyjnego, nielinearnego podejścia, które nie zawsze przebiega według ściśle wytyczonych etapów. W związku z tym jeśli projekt tego wymaga , organizujemy wspólne warsztaty pozwalające na lepsze i szybsze zrozumienie tematyki.

 1. Spotkanie prezentacyjne mające na celu wybranie jednej koncepcji, która będzie rozwijana w kolejnym etapie.

W oparciu o ustalony w briefie sposób prezentacji koncepcji, przewidujemy kilka możliwości sfinalizowania tego etapu. Zależnie od potrzeb etap koncepcyjny jest prezentowany w formie opisu, makiet, szkiców, wydruków.

Na tym etapie w każdej z koncepcji określamy już wstępnie w jaki sposób będzie produkowany dany element projektu. Szkice koncepcyjne są oparte o gabarytowe wymiary, bądź wcześniej określone wymagania zamawiającego (np. uwzględnienie zastosowania gotowych elementów dostępnych na rynku). Zazwyczaj podczas pierwszego etapu wykorzystujemy szkicowe modele CAD. Niekiedy wspomagamy proces poglądowymi elementami druku 3d pozwalającym na porównanie zaproponowanych geometrii.

Po prezentacji ma miejsce burza mózgów z zamawiającym. Dochodzimy do wniosków pozwalających na wybranie drogi projektowej przeznaczoną do rozwoju w Etapie II. W miarę potrzeb nanosimy szybkie poprawki pozwalające na ewentualne przeniesienie wybranych elementów na jedną z koncepcji. Wynikiem etapu jest wypracowanie jasnego kierunku rozwoju projektu pod względem estetyki, użytkowalności oraz technologii produkcji.

*szkice koncepcyjne prezentujące alternatywne drogi prowadzenia projektu

ETAP II

PROJEKT FUNKCJONALNY

 1. Doprecyzowanie i uszczegółowienie koncepcji wyłonionej z Etapu I.
 2. Spotkanie prezentacyjne, wspólna burza mózgów.

Etap ten odpowiedzialny jest za rozwiązanie aspektów technicznych oraz produkcyjnych w porozumieniu ze specjalistami. Prowadzony jest głównie na komputerze przy użyciu programów do modelowania powierzchniowego NURBS. Przygotowane modele pozwalają na sprawne konsultacje z konstruktorem i technologiem w celu uniknięcia błędów technologicznych. Modele wirtualne pozwalają na bieżącą kontrolę projektowanego designu pod kątem kolizji z jego wyposażeniem oraz tworzenie makiet w postaci wydruków 3d.

W tym celu prowadzimy na bieżąco analizy powierzchni i pochyleń oraz przekrojów. Wszystkie podzespoły są projektowane zgodnie z wcześniej obraną technologią produkcyjną. Dodatkowe elementy bazują na wybranych gotowych elementach dostępnych na rynku.

W naszym laboratorium rozszerzonej rzeczywistości projektanci oraz klienci mogą doświadczyć produktów w rzeczywistej wielkości oraz określonym środowisku już w fazie koncepcyno/funkcjonalnej. Użytkownik VR doświadcza przestrzennego wrażenia wypracowanych modeli, co pozwala uzyskać natychmiastową informację zwrotną przydatną w trwającym procesie rozwoju produktu.

Projekt funkcjonalny powinien być weryfikowany na bieżąco za pomocą próbnych wydruków 3d oraz makiet z materiałów zastępczych całego projektu, lub jego poszczególnych detali.

Etap zazwyczaj prowadzony jest w formie iteracji, powtarzanych ze względu na zmiany w kierunku projektu, chęci eksplorowania innych rozwiązań, wyników analizy wytrzymałości czy dalszej potrzeby weryfikacji przyjętych rozwiązań. Zazwyczaj określamy cenę jednego cyklu projektowego od rozwinięcia koncepcji po prototypowanie. W przypadku powstawania kolejnych iteracji dodajemy czas i cenę.

ETAP III

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

 1. Przygotowanie pliku CAD w powszechnie akceptowalnych formatach (.iges, .step lub inne uzgodnione). Przekazanie plików do wewnętrznego lub zewnętrznego działu konstruktorów.

Przed podpisaniem umowy ustalamy czy wykorzystujemy naszych specjalistów, czy klient posiada własne zaplecze konstruktorów.

 1. Weryfikacja oraz nadzór autorski nad zachowania określonej linii stylistycznej podczas prac konstrukcyjnych.
 2. Jeśli projekt tego wymaga, naniesienie dodatkowych detali bądź poprawek wynikających z utechnologicznienia projektu.

Nadzór autorski odbywa się w formie konsultacji prac nad utechnologicznieniem projektu prowadzonych w firmach zewnętrznych. W przypadku niektórych technologii produkcji, jesteśmy w stanie przygotować kompletną dokumentację technologiczną we współpracy z konstruktorami we własnym zakresie. W skład dokumentacji wchodzi przygotowywanie serii prostych wizualizacji obrazujących różne warianty kolorystyczno-materiałowe.

Po zakończeniu prac konstruktorskich, proponujemy wykonie prototypu wdrożeniowego, który pozwoli na weryfikację założeń konstrukcyjnych oraz na określenie możliwych tolerancji obróbczych i montażowych. Może on ujawnić problemy których nie sposób było przewidzieć na etapie analizy rynku, pisania briefu oraz opracowywania konstrukcji produktu. Da on też dodatkową wiedzę jak udoskonalić seryjny produkt. Po analizie prototypu możliwe dalsze korekty konstruktorskie.

USŁUGI DODATKOWE
 1. OPRAWA GRAFICZNA

– identyfikacja wizualna produktu
– dodatkowe wizualizacje przedstawiające produkt w wybranym otoczeniu lub sytuacji, dostosowane na potrzeby kampanii wizerunkowej
– materiały reklamowe
– identyfikacja wizualna
– wizualizacje
– etykiety
– interfejs
– infografiki
– instrukcje obsługi
– strona www
– inne materiały promocyjne i poligraficzne

 1. OPAKOWANIE
 2. MODELE IMITACYJNE

W skali bądź 1:1 w zależności od produktu.

Model może służyć jako fizyczny element prezentacji projektu oraz interesującym materiałem promocyjnym.

Kliknij tutaj aby poznać nasze portfolio.

Poznaj nasz zakres współpracy z dziedziny wzornictwa przemysłowego.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!